Mari baca

Februari 28, 2015

Kosmologi Melayu dalam Era Teknologi Maklumat

Filed under: Tamadun — Mohd Riduan Khairi @ 3:32 pm
Tags: , , , ,

downloadTerima kasih kepada pihak Jabatan Peguam Negara atas cenderamata yang bermakna ini. Saya suka membacanya.

Portugis menjajah Melaka selama lebih 100 tahun dan ia meninggalkan kesan kepada pemikiran orang-orang Melayu. Demikian juga Belanda selepas itu menjajah Melaka dalam jangkamasa yang hampir sama. Ia memberi kesan kepada pemikiran bangsa Melayu.

Selepas itu dalam British menjajah lebih lama yakni lebih 200 tahun. Pada 100 tahun pertama, orang-orang Melayu masih kental Weltanchaung mereka. Namun masuk ke 100 tahun kedua, selepas melihat jentera besar yang dibawa masuk oleh British, selepas melihat ubat-ubatan berasaskan dadah yang diperkenalkan oleh British; maka kemudian perlahan-lahan orang Melayu terkasima dan mulai condong ke arah pemikira terjajah.

DSC_0047Masakan tidak jentera besar dapat menggantikan tenaga manusia dan meningkatkan produktiviti. Manakala ubat-ubatan berasaskan dadah memberi kesan sembuh lebih cepat berbanding ubat-ubatan tradisional.

Ini antara beberapa faedah yang dapat saya gali dari naskah ini. Ada banyak bahagian lain lagi yang menarik membicarakan kosmologi Melayu.

Penulis: Hairudin Harun

Penerbit: DBP

Tahun: 2001

Advertisements