Mari baca

Mac 4, 2015

Motivasi Islami yang Paling Berkesan – Kitab Shahih at-Targhib wa at-Tarhib

Filed under: Adab & Akhlak,Motivasi — Mohd Riduan Khairi @ 10:00 am
Tags: , , , ,

Ringkasan

shahitarghibcovKitab ini merupakan edisi tahkik/ saringan yang dilakukan oleh Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ke atas kitab at-Targhib wa at-Tarhib karangan Imam al-Mundziri (w. 656H). Ia merupakan koleksi himpunan hadis-hadis motivasi dan amaran (anjuran & ancaman). Kemudiannya pakar hadis zaman ini melihat akan besar manfaat dari kitab ini, maka beliau mengambil inisiatif untuk menyaring dan menyemak semula status sanad hadis-hadis yang dibawakan di dalam kitab ini. Maka lahirlah Shahih at-Targhib wa Tarhib.

Rebiu

Firman Allah maksudnya: “Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik . Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” ( Surah An-Nahl : 125)

Ibn Qayyim menjelaskan bahawa hikmah digunakan pertama kali dalam menyampaikan seruan dakwah. Setelah itu jika tidak memberi kesan, maka diberingan ‘mau’izah hasanah’ berupa peringatan yang baik yakni janji-janji Allah akan ganjaran beramal dan ancaman berbuat dosa. Dan kemudian jika masih tidak berhasil maka baharulah masuk kepada fasa ketiga yakni membantah mereka dengan cara yang baik.

Kitab Shahih Targhib wa Tarhib ini menghimpunkan hadis-hadis berkaitan anjuran beramal dan ancaman meninggalkannya. Ia termasuk dalam kategori kedua yakni sebagai ‘mau’izah hasanah’.

Bukanlah kita tidak mengetahui akan kewajipan sesuatu ibadah sebagai contoh, namun ada ketika kita

Advertisements

Januari 26, 2013

Kitab-kitab hadis yang dicadang hafal

Filed under: Al-Qur'an & As-Sunnah,Senarai Bacaan — Mohd Riduan Khairi @ 2:00 pm
Tags: , ,

Menurut Syaikh Abd Al Kareem Al- Khudayr seseorang yang ingin menghafal buku-buku hadis, maka beliau mencadangkan seperti urutan berikut;

  1. Hadith 40, Imam Nawawi
  2. Umdatul Ahkam, Ibn Qudamah al-Maqdisi
  3. Bulughul Maram, Ibn Hajar al-Asqalani
  4. Sahih Bukhari
  5. Sahih Muslim
  6. Sunan Abu Dawud
  7. Sunan Tirmidzi
  8. Sunan an-Nasa’i
  9. Sunan Ibn Majah

Dari post Rusdan RD dalam grup Tanyalah Ustaz dan Ustazah