Mari baca

April 3, 2014

Membeli Buku 60 Dinar

Filed under: Tips membaca — Mohd Riduan Khairi @ 10:00 am

Imam As-Syafii rahimahullah menghabiskan sebanyak 60 Dinar bersamaan (lebih kurang)RM 48 000 untuk membeli kitab-kitab Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani iaitu murid kepada Imam Abu Hanifah.

Imam As-Syafii rahimahullah berkata:

أنفقت على كتب محمد بن الحسن ستين دينارا،ثم تدبرتها فوضعت إلى جنب كل مسألة حديثا-يعني ردا عليه-

“Aku telah menghabiskan 60 Dinar untuk membeli kitab-kitab Muhammad bin Al-Hasan,kemudian aku menelitinya dan meletakkan/mencatat di sebelah setiap masalah(dalam kitab)satu hadith-bertujuan untuk membetulkan kesalahannya-”

[ Tawaali At-Ta'sis hln 147 ]

DARI STATUS FACEBOOK USTAZ Muhammad FashanmE

April 2, 2014

Benarkah Imam Ahmad bin Hanbal mengarang kitab Ar-Rad ala al-Jahmiyah wa al-Zanadiqah (Bantahan terhadap Jahmiyah dan para Zindiq)?

Filed under: Akidah & Manhaj,Senarai Bacaan — Mohd Riduan Khairi @ 10:00 am

Benarkah Imam Ahmad bin Hanbal mengarang kitab Ar-Rad ala al-Jahmiyah wa al-Zanadiqah (Bantahan terhadap Jahmiyah dan para Zindiq)?

Syaikh Abdul Aziz As-Sadhan (anak murid Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah) menulis:

Buku ini dicetak lengkap dengan tahqiq, ta’liq serta muqaddimah dalam ilmu kalam dan mazhab-mazhab penghancur ilmu kalam oleh Dr. Abdurrahman Umairah. Dia menyebutkan dalam mukaddimah, bahawa sebahagian ulama’ ragu tentang penisbatan kitab ini kepada Imam Ahmad bib Hanbal. Hujjah mereka ialah perkataan Abdullah bin Ahmad kepada ayahnya, “Mengapa kamu tidak mengarang buku, padahal kamu menyusun al-Musnad?” Maka dijawab, “Aku menyusun buku ini agar ia menjadi petunjuk (dalil) apabila orang-orang berselisih dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam maka ia akan merujuk kepadanya.”

Oleh kerana itu mereka berkata, “Bahawa Imam Ahmad tidak menulis buku kecuali al-Musnad.”

Yang benar bahawa Imam Ahmad menulis buku selain al-Musnad dan orang-orang menggunakannya dan ditetapkan penisbatan buku itu kepadanya dengan dalil yang pasti. Adapun buku ‘Rad Ala Jahmiyah…’ maka Abu Bakar al-Khilal berkata tentangnya, “aku menulis dari tulisan Abdullah dan Abdullah menulisnya dari tulisan ayahnya.”

Al-Qadhi Abu Ya’la berhujjah dengan beberapa kutipan dalam bukunya ‘Ibtal at-Takwil’ dan dia menyebutkan dalam buku ‘Manhaj al-Ahmad fi Tarajim Ashab al-Imam Ahmad’ dan Ibn Qayyim menyebutkannya dalam buku ‘Ijtima’ al-Juyusy al-Islamiyah’ dan dia menetapkan penisbatannya.

Faedah dari “Kitabun, Akhbarun, Rijalun, Ahadith Tahtal Mijhar” oleh Syaikh Abdul Aziz As-Sadhan. Terj oleh Ibnu Ali. Pustaka as-Sunnah 2005.

#ImamAhmad #RebiuBuku #Buku #Kitab #AhmadbinHanbal#Jahmiyah #Radd #Rudud

April 1, 2014

Buku Tentang Buku

Filed under: Senarai Bacaan,Tips membaca — Mohd Riduan Khairi @ 10:00 am

Buku Tentang Buku

10009773_697684913607612_1143331363_nSyaikh Bakr bin Abu Zaid rahimahullah mengarang sebuah kitab berjudul, “Mu’jam al-Muallafat al-Manhulah wa ma Waqa’a fi Ismihi aw Nasabuhu Dharbun min al-Wahn wa al-Ghalth.” (Kumpulan tentang karya tulis yang diciplak dan apa yang di alami penulis sebenarnya dan sebab terjadi kerancuan dan kesalahan.)

Kitab ini antara rujukan dan sandaran kepada Syaikh Abdul Aziz Sadhan hafidzahullah ketika menulis rebiu atau catatan terhadap 43 buah kitab yang kontroversi dalam Kutubub, Akhbarun, Rijalun, Ahadith Tahtal Mijhar. Ia diterjemah dengan judul Sorotan Total Ulama’ Salaf.

Syaikh Bakar bin Abu Zaid rahimahullah sebelum ini merupakan anggota Lajnah Daimah Lil Buhuth wal Ifta. Syaikh diberi jolokan Ibn Qayyim kecil.

Namun amat disayangkan sekali, amat sedikit buku atau karya beliau yang sampai ke alam terjemahan Melayu. Dan nama beliau agak asing berbanding masyaikh yang lain.

Manakala Syaikh Abdul Aziz bin Sadhan pula merupakan salah seorang anak murid senior Syaikh Ibn Baz rahimahullah. Bahkan Syaikh as-Sadhan menulis biografi khusus untuk gurunya.

Demikian besar dan prihatin para ulama’ terhadap ilmu dan kitab.

#buku #kitab #UlatBuku #KutuBuku #Biblioholic #EncikBaca#Ulama #Salaf #ManhajSalaf #UlasanBuku #RebiuBuku #Resens

Mac 19, 2014

3 Kitab Akidah Terbaik: Syaikh Hammad Al-Ansari

Filed under: Akidah & Manhaj,Senarai Bacaan — Mohd Riduan Khairi @ 10:00 am
Tags: , , ,

Syaikh Al-Allamah Hammad Al-Ansari rahimahullah mencadangkan beberapa judul buku yang bagus untuk dibaca kepada para pemuda penuntut ilmu. Ia dipetik dari rakaman mp3 yang syaikh sampaikan berkaitan kepentingan membaca buku-buku yang bermanfaat.

Judul tersebut ialah:

1. Kitab As-Sunnah: Imam Ahmad bin Hanbal

2. Kitab As-Sunnah: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal

3. Kitab Tauheed: Imam Ibnu Khuzaimah

Rahimahumullah

Sumber: http://aloloomenglish.net/vb/showthread.php?548-The-books-that-Al-Allamah-Hammad-al-Ansaree-suggested-for-the-youth

 

Mac 18, 2014

Manhaj Salaf, Sebuah Buku dan Seorang Petani

Filed under: Akidah & Manhaj,Dakwah,Senarai Bacaan — Mohd Riduan Khairi @ 10:00 am

Menemui Manhaj Salaf dari Seorang Petani

Abdul Awal bin Hamad al-Ansari menceritakan dari ayahnya,

“Suatu hari aku menemui Syaikh Hamid Faqeeh dan berkata kepadanya: Berpegang kepada manhaj salaf amat jarang ditemui di Mesir, dan engkau pula berpegang kepada manhaj salaf! Bagaimana engkau menemui manhaj salaf?

Dia bercerita: Aku graduasi dari Universiti Kaherah atau Azhar. Ketika dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, aku melewati sebuah ladang dan melintasi seorang lelaki tua sedang duduk di situ. Lalu aku memberi salam kepadanya. Ketika itu aku sedang memegang sijil kelulusan universiti, lalu lelaki itu bertanya: Apa yang yang engkau pegang itu? Aku menjawab: Ini ialah sijil graduasi.

Di sebelah lelaki tua itu ialah Kitab Tauhid dengan penjelasan Fathul Majid. Lelaki tua itu bangun seketika dan pergi menguruskan beberapa perkara. Aku membelek-belek buku tersebut dan kemudian lelaki tua itu datang semula. Aku bertanya kepada lelaki itu tentang buku tersebut lalu aku nyatakan kekaguman aku terhadap buku tersebut. Maka lelaki itu pun mula menjelaskan ‘akidah salaf’ kepadaku.

Dia berkata: “Wahai anakku! Sekarang terserah kepada kamu untuk menyebarkan dakwah tauhid dan akidah salaf, kerana sesungguhnya kamu tidak mempelajari hal ini dari universiti yang kamu pelajari sebelum ini.”

Maka sejak detik itu, aku mula terpanggil kepada akidah salaf.

Dipetik dari ‘‘al-Majmoo’ Fee Tarjama al-Allama al-Muhaddith ash-Shaykh Hamad bin Muhammad al-Ansaari -Rahimullaah- wa Seeratahi wa Aqwaalihi wa Rihlatihi’ oleh Abdul Awal bin Hammad al-Ansari.

Sumber: http://followingthesunnah.wordpress.com/2012/09/13/a-brief-biography-of-shaykh-allaama-al-muhaddith-hamad-al-ansaari/

#ManhajSalaf #Tauhid #AhliHadith #HammadAnsari #Hidayah

Mac 17, 2014

Nasihat Yang Membekas Dalam Jiwa Syaikh Hammad Al-Ansari

Filed under: Senarai Bacaan — Mohd Riduan Khairi @ 10:00 am

Nasihat Yang Membekas Dalam Jiwa Syaikh Hammad Al-Ansari

Abdul Awal bin Hamad al-Ansari menceritakan peri ayahnya Syaikh Hammad Al-Ansari rahimahullah,

“Ketika ayahku menemui Syaikh Abdullah al-Mahmood di Nigeria, dia belajar banyak perkara dan mengambil nasihat dari syaikh. Antara yang paling penting ialah apabila Syaikh Abdullah berkata: Wahai anakku! Apabila engkau tiba di tanah haram, maka berpeganglah kepada buku-buku tulisan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim. Dan sampaikan akidah generasi salaf dan tebarkan buku-buku mereka. Ia bergantung kepadamu untuk mengajarkan kepada masyarakat; akidah dan pengetahuan.”

Sambung Abdul Awal bin Hamad al-Ansari, Aku mendengar ayahku berkata: “Aku amat terkesan dengan nasihatnya. Aku menerima dan sematkan ke dalam hatiku, dan kemudian aku membuat keputusan untuk melaksanakan nasihat itu.”

Dipetik dari ‘‘al-Majmoo’ Fee Tarjama al-Allama al-Muhaddith ash-Shaykh Hamad bin Muhammad al-Ansaari -Rahimullaah- wa Seeratahi wa Aqwaalihi wa Rihlatihi’ oleh Abdul Awal bin Hammad al-Ansari.

Sumber: http://followingthesunnah.wordpress.com/2012/09/13/a-brief-biography-of-shaykh-allaama-al-muhaddith-hamad-al-ansaari/

#IbnTaimiyah #IbnQayyim #Kitab #Buku #UlatBuku #KutuBuku #HammadAnsari #AhliHadith

Mac 14, 2014

114 Rak Yang Penuh Buku

Filed under: Senarai Bacaan — Mohd Riduan Khairi @ 6:22 am

I Juta Dirham dan 1 Juta Hadith 

Ayahnya mewariskan 1 juta dirham kepadanya. Berbekalkan 1 juta dirham itu, akhirnya dengan izin Allah dia menulis 1 juta hadith dengan tangannya. 

Yahya bin Ma’in (233 H) guru kepada Imam Al-Bukhari ini mendapatkan warisan dari ayahnya sebanyak 1 juta dirham dan 50 ribu dinar. Semua itu dihabiskan Yahya untuk mencari hadith, sehingga sandalpun ia tidak memilikinya. Dari harta itu, Yahya memiliki 114 rak yang penuh buku (lihat, Tahdzib At Tahdzib, Al Atsqalani, 11/282). 

(1 juta dirham bersamaan Rm15 juta. 50 ribu dinar bersamaan RM30 juta) 

sumber: http://gizanherbal.wordpress.com/2011/06/13/%E2%80%9Cayahku-seorang-ulama%E2%80%9D-cara-ulama-mendidik-anaknya/ 

Baca lagi biografi Imam Yahya bin Main: http://yufidia.com/yahya-bin-main 

Dan ada lagi kisah seorang ulama hadith yang ayahnya memberi 100 ribu dinar dan berkata, “Telah aku berikan wang sebanyak 100 ribu dinar, dan aku tidak mahu melihat wajahmu, kecuali setelah kamu mendapatkan 100 ribuhadith!”  

Mac 8, 2014

Rebiu: 40 Cara Jitu Menangani Masalah Menjadi Anugerah

Filed under: Bisnes & Kewangan — Mohd Riduan Khairi @ 11:58 pm

Rebiu: 40 Cara Jitu Menangani Masalah Menjadi Anugerah

Beberapa minggu belakangan ini adalah antara tempoh masa yang saya paling kurang membaca. Yang dimaksudkan ialah membaca dengan menikmati setiap huruf dan kata, baris demi baris, mulai halaman paling depan hingga kulit paling belakang.

Kutaib (kitab kecil) “40 Cara Jitu Merubah ‘Masalah’ Menjadi Anugerah” ibarat sepotong kek tiramisu pembuka selera (bukankah kek lazimnya dijadikan pencuci mulut!), kalau begitu gantikan tiramisu dengan semangkuk sup cendawan panas.

Judul Asal: 40 Qaa’idah fi Hillil Masyaakil.
Penulis: Abdul Malik Al-Qasim
Penterjemah: Ahmad Syaikhu
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar (2013)

Emosi

Bagaimana saya menikmati sebuah naskah yang enak? Kata orang Inggeris, “Good thing is to be shared.”

Naskah ini ringkas. Memuat 40 tips, petua dan kaedah ketika berhadapan dengan musibah atau situasi yang tidak disukai.

Yang semuanya didasari dalil dan mudah untuk dilaksanakan. Dan lebih menarik ialah, buku ini menyajikan contoh-contoh yang dipraktiskan oleh tokoh-tokoh terdahulu.

#UlasanBuku #BooksReview #BukuAgama #EncikBaca #Buku#UlatBuku #PengurusanStress

1555542_672309342811836_120038170_n

November 6, 2013

Para Ulama Membeli Kitab

Filed under: Kedai buku,Senarai Bacaan — Mohd Riduan Khairi @ 4:15 pm

Para Ulama Membeli Kitab

Ustaz Armen Halim Naro rahimahullah dalam rakaman kajian Baiti Jannati menceritakan,

Bahawa suatu ketika beliau bertemu dengan Syaikh Salim Eid Al-Hilali dan Syaikh Masyhur Hasan Alu Salman hafidzahumullah. Dua syaikh ini merupakan antara empat ulama’ dan anak murid paling kanan Imam Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah.

Ketika itu Syaikh Masyhur dan Syaikh Salim baharu sahaja membeli kitab sejumlah 40 juta rupiah. Nilai ini bersamaan 40 set terjemahan Tafsir Ibn Kathir terbitan Pustaka Imam Syafie.

Di Malaysia harga set Tafsir Ibn Kathir dalam lingkungan RM500-700. Maknanya kedua ulama’ ini membelanjakan sebanyak RM20,000 untuk membeli kitab dalam satu masa.

Senilai downpayment sebuah rumah apartmen kos sederhana!

Maka tidak hairan ada ulama’ mengingatkan agar ‘jual rumahmu dan beli kitab!’ Dan mereka benar-benar melaksanakannya.

#SyaikhMasyhurHasanSaman #SyaikhSalimEidElHilali #ulama #ulatbulu#kutubuku

Oktober 29, 2013

Baucar Buku 1Malaysia

Filed under: Bisnes & Kewangan,Kedai buku — Mohd Riduan Khairi @ 4:19 pm

TERAS KETIGA: MENGUNGGUL MODAL INSAN

Baucar Buku 1Malaysia

131. Budaya membaca di kalangan rakyat Malaysia secara umumnya perlu ditingkatkan. Jadikanlah buku teman setia, penyuluh di kala gelap, penyegar minda sepanjang hayat. 

132. Sukacita saya umumkan Kerajaan akan meneruskan program Baucar Buku 1Malaysia dengan nilai sebanyak 250 ringgit kepada setiap pelajar pra-universiti dan IPT untuk mengurangkan kos pembelian buku dan bahan pengajian. Langkah ini dijangka dapat memanfaat seramai 1.3 juta pelajar dengan peruntukan sebanyak 325 juta ringgit.

#BAJET

Laman Berikutnya »

The Rubric Theme Blog di WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.